Zajímavosti

Kvalitní studium na škole cestovního ruchu

Ještě jste se stále nerozhodli, jaké studium po ukončení základní školy zvolit? Hledáte zajímavé studium, které byste uplatnili ve svém životě a dělali práci, která by vás bavila? Baví vás cizí jazyky, na které máte navíc i hlavu? Potom je pro vás jako dělaná střední škola cestovního ruchu ARCUS Praha, která splní vaše očekávání. Nabízí odborné a profilující předměty jako je technika a ekonomika cestovního ruchu, účetnictví, obchodní korespondence, základy práva, podniková ekonomika, psychologie, průvodcovství a zeměpis cestovního ruchu. Samozřejmostí je učební i odborná praxe a výuka cizích jazyků – angličtina, němčina, španělština, ruština a francouzština. Velký důraz škola klade také na výpočetní techniku, kterou se skvěle naučíte ve speciálních počítačových učebnách. Jejich učebny jsou moderně a profesionálně vybaveny datovými projektory, takže učení v nich bude přímo lahoda. ARCUS pro vás a vaše spolužáky pořádá a nabízí výměnné pobyty v mezinárodních jazykových školách v Anglii, takže si angličtinu dokonale osvojíte. Navíc se zúčastníte lyžařského výcvikového kurzu, zeměpisné exkurze a praktických cvičení v terénu spojených s výukou průvodcovství.

Skvělý krok do života

Jako absolventi této školy se nemusíte bát dalšího studia na vysoké škole ani práce ve středních i vyšších funkcích služeb cestovního ruchu. Uplatnění najdete také v oborech spojených s ekonomikou, marketingem i managementem. Díky skvělému přístupu a kvalitní výuce jak interních, tak externích profesorů vás soukromá škola ARCUS skvěle připraví do budoucího života, ať už si zvolíte další studium, nebo se rozhodnete pracovat.

stredni_skola_cestovniho_ruchu

ARCUS = kvalitní příprava do vašeho života

Jestli jsme vás už dostatečně přesvědčili o tom, že studovat na této škole se opravdu vyplatí, tak vás bude jistě zajímat, jak probíhají přijímací zkoušky. ARCUS vás příjme na základě výsledků, které dosáhnete na základní škole a to v 8. ročníku a v 1. pololetí ročníku devátého a podle doplňkových kritérií, což jsou dosažené body v jednotlivých pololetích z českého i cizího jazyka, dějepisu a zeměpisu. Body navíc můžete také získat po doložení účasti v olympiádách a za dosavadní studium na ZŠ s rozšířenou výukou jazyků nebo matematiky. Proto neváhejte a rozhodněte se pro školu cestovního ruchu!

Studujte obor, se kterým se ve světě neztratíte. Studujte na škole, které vám dá všechny potřebné a kvalitní znalosti do života.

Komentáře