Zajímavosti

Podvojné účetnictví

Správné vedení účetnictví je předpokladem prosperujícího podnikání. V současné době prochází účetnictví celou řadou změn, na které je třeba velmi rychle reagovat, neboť lhůty jednotlivých povinností, na které bylo třeba, se v roce 2016 připravit byly opravdu šibeniční. Pro mnohé podnikatele by mohla případná sankce za porušení některé z povinností, být i likvidační. Pokud se tedy účetní jednotka zhostí vedení svého účetnictví svědomitě, nebo svou účetní agendu svěří do rukou odborníků, ke kterým v poslední době tíhne valná většina firem, nemusí se obávat případných sankcí či pokut za neplnění povinností, které vyplývají ze Zákona o účetnictví a další právních předpisů, kterými se účetní jednotky musí po celou dobu uskutečňování ekonomické činnosti řídit.

Princip podvojného účetnictví

Operace, které účetní jednotka provádí a jsou tedy předmětem účetnictví, představují určitý pohyb, který se musí evidovat ve struktuře majetku firmy a zdrojích jeho krytí. Tyto operace se v účetnictví zachycují takzvaně na dvou stranách. To znamená, že mají dvojí vliv. Při nákupu materiálu, který pořídíte za hotové, tak musíte evidovat přírůstek materiálu na skladě a rovněž úbytek hotových peněz v pokladně. Každá účetní operace se tím pádem zachycuje na dvě strany účtů, jednou na stranu Má dáti a jednou na stranu Dal. Tato částka, se tedy promítne na dvě strany účtů, což v praxi znamená, že došlo k podvojnému zápisu. Od této skutečnosti poté vzešel termín, který se nazývá podvojné účetnictví. Podvojné účetnictví je takzvanou vstupní bránou do světa účetnictví.

Význam podvojného účetnictví

Podvojné účetnictví zachycuje ekonomický pohyb na dvě strany účtů, které představují takzvané krajní body takového pohybu. Jelikož je účetnictví ucelený systém, který má svou hlavu a patu, podvojné účetnictví je soustavou vnitřně spojených podvojností. Přímou součástí celého účetnictví jsou pak zabudované kontrolní prostředky, které pracují na bázi podvojnosti. Neméně důležité je pak pochopení souvztažností, které mají ekonomický dopad.

Komentáře