Zajímavosti

Vzdělávat se vyplací, tentokrát něco o ISO normách

ISO certifikát

I když se převážně věnujeme populárním tématům a článkům, které Vás čtenáře pobaví, případně novinkám které šokují a zaujmou, dnes zabrousíme do sféry edukativní. Povíme si něco málo o tom co jsou to vlastně ISO certifikáty. Každý z vás se s tímto pojmem již setkal, nejčastěji při návštěvě firem či jejich webových stránek, kde každý takový certifikát je pečlivě “vystaven”, ale málokdo ví, co vlastně jsou ty ISO certifikáty zač a proč je dobré ji mít.

Ti znalí vědí, že ISO je mezinárodní organizace pro normalizaci tj. International Organization for Standardizatio a sídli  Ženevě. Mohlo by se zdát , že ISO je zkratkou názvu společnosti ale není tomu tak. Zkratka ISO je odvozena od řeckého slova isos, znamenajícího stejný. Dost už těchto technických pojmů, pojďme si opravdu říci co to vlastně ta organizace pro normalizaci je.

Hlavní činnosti této organizace je tvorba mezinárodních  ISO certifikátů a jiných typů dokumentů v oblastech normalizace, kromě elektrotechniky. A že se činí pořádně, dokazuje fakt že v současné době existuje kolem 18 tisíc norem.

Nyní něco málo ke konkrétním typům norem, se kterými se můžeme setkat. Nejznámější normou je asi norma ISO 9000, která sloučila standardy ISO 9001,9002 a 9003.

Nejoblíbenější ISO certifikát nejen u nás je  ISO 9001.  O jeho oblíbenosti svědčí i fakt, že na celém světě jich bylo vydáno již přes jeden milión. Za jeho oblíbeností vidíme zřejmě jeho jednoduchost a variabilitu. Variabilitou myslíme možnost implementovat tyto ISO certifikáty  do různých předmětů podnikání. Firmy si tento standard pořizují zejména proto, že jeho vlastnictví zvyšuje důvěru zákazníků a také státních organizací.

Dalším velmi známý ISO cerfitikát je ISO 14001. Pokud vám jeho jméno nic neříká, neznamená že jste se s ním ještě nesetkali. Jeho vznik se datuje do 80 let a k jeho vzniku daly podnět zpřísňující se zákony kontrolující emise  produkující průmyslové podniky. Tato norma se snaží udržet emise pod kontrolou. Firmy, které přijmou tuto normu se zavazují omezovat znečištění a dodržovat zákony a zlepšovat EMS.

Průmysl a normy
Průmysl a normy

Tímto naše krátká návštěva mezi  ISO certifikáty končí.  Pokud jste o těchto normách ještě neslyšeli, nyní máte alespoň základní přehled. Pokud Vás tyto normy neminuly, věříme, že vám článek minimálně rozšířil Vaše obzory.

Komentáře